Próbny egzamin ósmoklasisty 3-5 grudnia 2019r.

2019-11-30P. Wysocka


 
Język polski
3.12.2019r.
Matematyka
4.12.2019r.
Język angielski
5.12.2019r.
  120 min. 100 min. 90 min.
Uczniowie,
którzy mają
dostosowane
warunki egzaminu
- wydłużony czas.
7:45 - 10:15
wydł. o 30 min.
7:45 - 10:15
wydł. o 50 min.
7:45 - 9:40
wydł. o 25 min.
Uczniowie bez
wydłużonego czasu
i innych dostosowań.
8:15 - 10:15 8:30 - 10:10 8:00 - 9:30


* Uczniowie klas VIII przychodzą do szkoły, rozbierają się w szatni i udają do sal, w których będą pisali egzamin.
* Gdyby któryś z uczniów nie wiedział, w jakiej sali pisze, może to sprawdzić na tablicy wiszącej przy pokoju nauczycielskim.
* Na egzamin uczniowie przychodzą w odświętnym stroju uczniowskim podkreślającym fakt, że piszą egzamin – stosownym do sytuacji.
* Uczniowie podczas egzaminu mają mieć do okazania legitymacje szkolne.
* Uczniowie po wejściu do sali egzaminacyjnej, przed zajęciem miejsca muszą zostawić plecaki, torby pod tablicą.
* Uczniowie na salę egzaminacyjną nie mogą wnosić telefonów  komórkowych i innych urządzeń telekomunikacyjnych. Jeżeli je posiadają, mają zdeponować je u przewodniczącego komisji przed zajęciem miejsca w sali.
* Uczniowie powinni posiadać długopis lub pióro piszące kolorem czarnym, a na zakres z matematyki dodatkowo linijkę. Nie wolno wnosić innych przyborów a zwłaszcza ołówka. Rysunki na matematyce uczniowie wykonują długopisem.
* Członkowie komisji wpuszczają uczniów do sal egzaminacyjnych ok. 5 min. przed rozpoczęciem egzaminu – patrz tabelka.
* Uczniowie zajmują miejsca w sali zgodnie z wylosowanym przed wejściem numerem stolika.


UCZNIOWIE:
* Po wcześniejszym zakończeniu pracy z arkuszem uczeń odkłada zamknięty arkusz na brzeg ławki, podnosi rękę i nie opuszcza sali dopóki członek zespołu nadzorującego nie sprawdzi poprawności zakodowania (dotyczy uczniów z wydłużonym czasem pisania).
* Na egzaminie będą różne arkusze (z przestawionymi dystraktorami), czyli z przestawionym odpowiedziami.
* Każdego dnia uczniowie po zakończonym egzaminie mają lekcje wg swojego normalnego planu – nie ma zmiany org. zajęć.

 
opracowanie: p. M. Dziewulska - Tryl


Pon
Wto
Śro
Czw
Pią
Sob
Nie