KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

2018-09-15A.Dębiak


02.09.2019 r. – początek roku szkolnego
23.12.2019 r. – 31.12.2019 r. – przerwa świąteczna
13.01.2020 r. – 24.01.2020 r. – ferie zimowe
09.04.2020 r. – 14.04.2020 r. – wiosenna przerwa świąteczna
21.04.2020 r. – 23.04.2020 r. -  egzamin 8 - klasisty
26.06.2020 r. – zakończenie roku szkolnego

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:
31.10.2019 r.
29.04.2020r.
30.04.2020r.
21.04.2020 r. – 23.04.2020 r. egzamin 8 - klasisty (zajęcia opiekuńcze w klasach I-III) 
18.05.2020 r. (Święto Szkoły)
12.06.2020 r.

SPOTKANIA Z RODZICAMI
05.09.2019 r. – czwartek (klasy I)
11.09.2019 r. – środa (klasy II – IV)
12.09.2019 r. – czwartek (klasy V-VIII)
06.11.2019 r. – środa (klasy I – III)
07.11.2019 r. – czwartek (klasy IV – VIII)
29.01.2020 r. - środa (klasy I – III)
30.01.2020 r. – czwartek (klasy IV – VIII)
04.03.2020 r. – środa (klasy I – III)
05.03.2020 r. -  czwartek (klasy IV – VIII)
16.04.2020 r. – czwartek (klasy VIII)
13.05.2020 r. – środa (klasy I – III - przewidywane oceny końcoworoczne)
14.05.2020 r. - czwartek (klasy IV – VIII - przewidywane oceny końcoworoczne)

KONSULTACJE Z RODZICAMI
09.12.2019 r. (klasy I - VIII - przewidywane oceny śródroczne)
Terminy spotkań i konsultacji z przyczyn niezależnych od dyrektora mogą ulec zmianie. W sytuacjach wyjątkowych rodzic lub nauczyciel może umówić się na spotkanie w dodatkowym terminie.

RADY PEDAGOGICZNE KLASYFIKACYJNE
09.01.2020 r. – klasyfikacja po I okresie
19.06.2020 r. – wyniki klasyfikacji rocznej i końcowej
 


Pon
Wto
Śro
Czw
Pią
Sob
Nie