Programy i Projekty realizowane w SP51

2017-10-06P. Wysocka

Projekt Cyfrowobezpieczni.pl

Projekt Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa jest współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach zadania publicznego "Poprawa kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia".
Podstawowym elementem cyfrowego bezpieczeństwa w szkołach jest wiedza i świadomość uczniów, ale także nauczycieli i rodziców na temat możliwych zagrożeń i ryzyka związanego z korzystaniem z Internetu i nowoczesnych narzędzi cyfrowych.
Projekt Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa został stworzony po to, by skutecznie odpowiedzieć na problemy i wyzwania związane z bezpiecznym korzystaniem z zasobów cyberprzestrzeni w polskich szkołach. W ramach projektu motywuje się dyrektorów szkół, nauczycieli i rodziców do aktywności w sferze profilaktyki i zachęca uczniów do odpowiedzialnych zachowań w Sieci. Proponuje się systemowe rozwiązania, które pozwolą lepiej wykorzystywać narzędzia cyfrowe dla wspierania rozwoju uczniów, przy jednoczesnym zapewnieniu uczniom bezpieczeństwa i nauczenia ich zasad mądrego korzystania z Internetu i urządzeń cyfrowych.
Więcej informacji na stronie internetowej; https://www.cyfrowobezpieczni.pl/


....................

„Trzymaj Formę" - Ogólnopolski Program Edukacyjny


O programie:


Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę" współorganizowany jest przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia. Partnerami programu są: Agencja Rynku Rolnego oraz Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie.
Patronami honorowymi programu są: Minister Edukacji Narodowej, Minister Zdrowia, Minister Sportu i Turystyki oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także Instytut Żywności i Żywienia, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie oraz Federacja Konsumentów.
Celem programu "Trzymaj Formę!" jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.
Program „Trzymaj Formę!” pomaga rozwijać zainteresowania uczniów i poszerza ich wiedzę o świecie. Realizowany jest metodą projektu, dzięki czemu wykracza poza podstawę programową i programy nauczania szkoły. Projekty mają służyć promocji aktywności fizycznej, uczyć prawidłowego, czyli zróżnicowanego i zbilansowanego sposobu odżywiania się dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności indywidualnej za zdrowie i zasady wolnego wyboru.
W programie mogą uczestniczyć wszystkie publiczne i niepubliczne szkoły gimnazjalne oraz podstawowe ( klasy VI i VII).
Program „Trzymaj Formę!” zapoczątkowany został w roku 2006, obecnie trwa XII edycja (rok szkolny 2017/2018).

Więcej o Programie znajdą Państwo na interaktywnej stronie internetowej: www.trzymajforme.pl.

Aktualne materiały edukacyjne:
*
Poradnik dla nauczycieli (PDF 3,4 MB)
*
Broszura dla dzieci i młodzieży (PDF 10,6 MB)
*
Plakat z talerzem zdrowia (PDF 2,3 MB)
*
Ulotka dla rodziców dzieci biorących udział w programie (PDF 3 MB)


Pon
Wto
Śro
Czw
Pią
Sob
Nie