SP51 Lublin
2020-2021

Stołówka szkolna – informacje

1) Obiady wydawane są na podstawie karty zbliżeniowej w godzinach: 11.00 – 14.00 wg harmonogramu umieszczonego na tablicy informacyjnej stołówki. Proszę uczulić dzieci do noszenia kart. W przypadku zgubienia karty należy wykupić nową.

2) Odwołanie obiadów z powodu indywidualnej nieobecności korzystającego należy zgłosić najpóźniej do godz. 14.00 dnia poprzedzającego nieobecność
tel.: 880-527-240, (81) 527-88-80 wew. 26
e-mailem: obiady@sp51.lublin.eu.
Zgłoszenia po godz. 14.00 nie będą uwzględniane.

3) Odpisy obiadów będą rozliczane dwa razy do roku w grudniu i w czerwcu.

4) Rezygnację z korzystania z obiadów w stołówce szkolnej w trakcie roku szkolnego należy złożyć pisemnie w pokoju 7D z dwudniowym wyprzedzeniem zawsze z końcem miesiąca, wypełniając oświadczenie (druk na stronie internetowej szkoły). Brak zgłoszenia rezygnacji powoduje naliczenie odpłatności za przygotowany i pozostawiony do dyspozycji obiad.

5) Każdy uczeń posiada indywidualny numer konta bankowego. Wpłat za obiady należy dokonywać wyłącznie na wskazany numer konta w terminie do 10 każdego miesiąca.
W przypadku nieterminowego dokonywania wpłat będą naliczane odsetki ustawowe. Odsetki będą widocznie na koncie dopiero po dokonaniu wpłaty. Dlatego przy wpłacie po terminie należy doliczyć ok. 0,03 gr za każdy dzień zwłoki.
W tytule przelewu proszę podać: imię i nazwisko ucznia, klasę oraz obiady za …(miesiące). W przypadku dwójki dzieci również dokonują Państwo wpłat za każde dziecko na osobne numery kont.

6) Numery kont dostępne będą 1 września po południu w dzienniczku elektronicznym w zakładce opłaty, szczegóły opłat. Proszę pamiętać , że przy sprawdzaniu kwot należy przejść miedzy zakładkami, aby kwota odświeżyła się na dany dzień.

7) Dziecko, które nie ma wypełnionej umowy papierowej nie jest uprawnione do posiłku.

8) 1 września wychowawcy klas pierwszych będą zbierać po 5 zł od dziecka na karty zbliżeniowe.

9) Wychowawca jest zobowiązany do zgłoszenia wycieczki 3 dni przed planowanym wyjazdem.

Wzory dokumentów związanych ze stołówką:

Kamila Pytka
Starszy Referent

 Patrycja Wysocka

TABLICA ARTYKUŁÓW | Zgłoś poprawkę lub literówkę do artykułu | webmaster⚙sp51.lublin.eu

Skip to content