SP51 Lublin
2022-2023

▶ SP51 | Szkolny Wolontariat

Wolontariat (łac. voluntarius – dobrowolny) – dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych osób lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-szkolno-koleżeńsko-przyjacielskie.

Przykładowe działania wolontariackie na terenie szkoły:

 • pomoc przy organizowaniu uroczystości, zawodów i imprez szkolnych,
 • pomoc przy organizowaniu i przeprowadzeniu akcji charytatywnych,
 • pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu projektów szkolnych,
 • pomoc w świetlicy i bibliotece szkolnej.

Każdy uczeń swoje działania wolontariackie odnotowuje na karcie wolontariusza,wpisując rodzaj działania, termin i czas swojej aktywności, a następnie przekazuje do podpisu osobie odpowiedzialnej za konkretne działanie. Karta wolontariusza jest do pobrania w  sali 109C.

Proponowane działania wolontariackie poza terenem szkoły:

 • Centrum Wolontariatu Sportowego
 • MKS Lublin – Strefa dla Wolontariusza sportowego | Akademia Wolontariatu Sportowego
  (wolontariatsportowy.com)
 •  przedszkola, świetlice, biblioteki miejskie,
 • harcerstwo,
 • Domy Pomocy Społecznej,
 • schroniska dla zwierząt – Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Nowodworze – Wolontariat
  schroniska dla psów w Nowodworze (schronisko-nowodwor.com.pl) itp.

W przypadku wolontariatu realizowanego poza szkołą należy pamiętać o pobraniu z placówki, w której podejmowana była aktywność, zaświadczenia dokumentującego działania wolontariackie. Takie zaświadczenie należy złożyć u wychowawcy klasy celem dokonania wpisu na świadectwie szkolnym.

 Marcin Stec

TABLICA ARTYKUŁÓW | Zgłoś poprawkę lub literówkę do artykułu | webmaster⚙sp51.lublin.eu

Skip to content