SP51 Lublin

Kalendarz pracy

Rok szkolny 2023-2024

04.09.2023 r. – początek roku szkolnego
23.12.2023 r. – 31.12.2023 r. – przerwa świąteczna
29.01.2024 r. – 11.02.2024 r. – ferie zimowe
28.03.2024 r. – 02.04.2024 r. – wiosenna przerwa świąteczna
14.05.2024 r. – 16.05.2024 r. – egzamin ósmoklasisty
21.06.2024 r. – zakończenie roku szkolnego

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

02.11.2023 r.
29 – 30.04.2024 r.
02.05.2024 r.
31.05.2024 r,
14.05.2024 r. – 16.05.2024 r. egzamin ósmoklasisty (w klasach I – III zajęcia odbywają się według planu)

SPOTKANIA Z RODZICAMI

05.09.2023 r. – (wtorek) klasy I
06.09.2023 r. – (środa) klasy II – V
07.09.2023 r. – (czwartek) klasy VI – VIII
08.11.2023 r. – (środa) klasy I – IV
09.11.2023 r. – (czwartek) klasy V – VIII
23.01.2024 r. – (wtorek) klasy V- VIII
24.01.2024 r. – (środa) klasy I – IV
LUB SPOTKANIA Z RODZICAMI/ Trójstronne: KL. I-VIII: 22.01.2024 r. – 26.01.2024 r. lub 12.02 – 16.02.2024 r.
03.04.2024 r. – (środa) klasy I – IV
04.04.2024 r. – (czwartek) klasy V – VIII

KONSULTACJE Z RODZICAMI W GODZ. 17.00 – 18.30

14.12.2023 r. – czwartek (klasy I – VIII – przewidywane oceny śródroczne)
09.05.2024 r. – czwartek (klasy I– VIII – przewidywane oceny końcoworoczne)
UWAGA! Klasy VIII będą mieć spotkanie z Dyrektorem szkoły dotyczące rekrutacji do szkół ponadpodstawowych oraz szkolenie przed egzaminem ósmoklasisty.
Terminy spotkań i konsultacji z przyczyn niezależnych od dyrektora mogą ulec zmianie.

RADY PEDAGOGICZNE KLASYFIKACYJNE

18.01.2024 r. – klasyfikacja po I okresie
13.06.2024 r. – wyniki klasyfikacji rocznej i końcowej

 

Rok szkolny 2022-2023 | Archiwum – strona 2

Rok szkolny 2021-2022 | Archiwum – strona 3

Rok szkolny 2020-2021 | Archiwum – strona 4

Rok szkolny 2019-2020 | Archiwum – strona 5

Rok szkolny 2018-2019 | Archiwum – strona 6

Skip to content