SP51 Lublin

Rada Rodziców

Szkoły Podstawowej nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie

ul. Bursztynowa 22, 20-576 Lublin
e-mail: radarodzicow@sp51.lublin.eu
tel. 81 527 88 80
Składka na Radę Rodziców | 2023-2024 2023-09-15
Ubezpiecznie NNW uczniów | 2023-2024 2023-09-15
Prezydium Rady Rodziców | 2022-2023 2022-09-09

Numer polisy ubezpieczeniowej w roku szkolnym 2023/2024: 903013832312

Aktualizacja | 2023-09-15
Rada Rodziców przy SP nr 51 w Lublinie
ul. Bursztynowa 22, 20-576 Lublin
Wpłaty na Radę Rodziców prosimy dokonywać na konto bankowe
Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie, oddział w Lublinie
Nr rachunku: 85 80550006 0500 3628 3005 0001
W tytule przelewu należy podać: imię, nazwisko i klasę dziecka/dzieci

 Rada Rodziców | facebook 


Rodzice|Tagi – Tutaj wszystkie informacje szkolnego serwisu dla rodziców

Rada Rodziców|Artykuły – zapowiedź informacji (inny sposób prezentacji)


Rada Rodziców|Sprawozdania

Rada Rodziców | Sprawozdania – zajawki | zapowiedź informacji (inny sposób prezentacji)

Skip to content