SP51 Lublin

Historia

Szkoła Podstawowa nr 51 im Jana Pawła II w Lublinie jest jedną z najnowszych w naszym mieście. Inicjatywa powstania szkoły zrodziła się w 1995 roku. Wówczas to 4 kwietnia przedstawiciele społeczności osiedli Górki, Poręba i Widok utworzyli Społeczny Komitet Budowy Szkoły, któremu przewodniczył ksiądz proboszcz parafii M.B. Różańcowej Jan Kiełbasa. Wkrótce rozpoczęto również zbiórkę środków finansowych na budowę szkoły.
Projekt budowy szkoły został zatwierdzony przez Urząd Miasta Lublin 27 sierpnia 1996 roku. Niebawem podjęto także prace budowlane.

W sierpniu 1999 roku oddano do użytku dwa segmenty B i C, spośród planowanych pięciu. Szkoła rozpoczęła swoją działalność 1 września 1999 roku. Pierwszy dzwonek rozbrzmiał w obecności władz oświatowych i samorządowych Lublina. Naukę rozpoczęło wówczas 420 uczniów. Stanowisko dyrektora szkoły powierzono pani mgr Mariannie Olszańskiej. Grono Pedagogiczne w pierwszym roku pracy szkoły liczyło 34 nauczycieli. W powszechnej świadomości nasza szkoła od początku istnienia nosiła imię Jana Pawła II. Została wybudowana w miejscu, które jest związane z osobą Ojca świętego, jego obecnością w Lublinie w 1987 roku podczas III Pielgrzymki do Polski. Tu właśnie znajdowały się sektory dla wiernych uczestniczących we Mszy świętej celebrowanej przez Jana Pawła II. Pierwsze ślubowanie uczniów klas pierwszych odbyło się 13 października 1999r. Wydarzenie to było integralną częścią uroczystości wmurowania kamienia węgielnego, który został poświęcony przez Jana Pawła II, podczas wizyty przedstawicieli społeczności lokalnej w Watykanie w 1997 roku. Cała społeczność szkolna oraz zaproszeni goście uczestniczyli we Mszy świętej sprawowanej przez księdza biskupa Mieczysława Cisło. W 2001 r. uchwałą Urzędu Miasta szkole nadano imię Jana Pawła II. Uroczystość związana z tym wydarzeniem odbyła się 9 czerwca 2001 roku w 14 rocznicę pobytu Ojca świętego w Lublinie. W tym dniu na patio szkolnym została odsłonięta pamiątkowa tablica ufundowana przez mieszkańców osiedli Górki, Poręba i Widok. Widnieją na niej słowa naszego Patrona: “Zanieście przyszłym pokoleniom świadectwo wiary, nadziei, miłości. Bądźcie wytrwali, idźcie wiernie drogą Chrystusa w nowe czasy”. Natomiast na szkolnym sztandarze umieszczone zostało motto: “Wy jesteście moją nadzieją”. Bliskie są nam też słowa: “Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali”.

Nasz Patron to niekwestionowany autorytet moralny współczesnego świata i jedna z najwybitniejszych postaci w dziejach ludzkości. Głosi on wartości chrześcijańskie, ku którym chcemy wychowywać młodych ludzi i w oparciu o które powstał program wychowawczy szkoły. Nasza szkoła aktywnie uczestniczy w życiu Lublina. W październiku 2000 r byliśmy gospodarzami pokonkursowej wystawy prac “Znaczenie 2000 lat Chrześcijaństwa w Historii i Kulturze Narodu Polskiego”. Mimo iż jesteśmy młodą szkołą, możemy poszczycić się znaczącymi osiągnięciami naszych uczniów. Są wśród nich laureaci konkursów przedmiotowych, recytatorskich, teatralnych, j. angielskiego, plastycznych, informatycznych, sportowych. Szkoła cieszy się dobrą bazą lokalową.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content