SP51 Lublin

Patron szkoły

100 informacji o Ojcu Świętym Janie Pawle II

1. Jan Paweł II urodził się w Wadowicach 18 maja 1920 roku,  jako drugi syn Karola Wojtyły i Emilii  z Kaczorowskich.
2. Karol Wojtyła został ochrzczony w kościele parafialnym 20 czerwca 1920 roku przez księdza Franciszka Żaka. Jego rodzicami chrzestnymi byli Józef Kuczmierczyk i Maria Wiadrowska.
3. Pierwszą Komunię Świętą przyjął w dniu 29 maja 1929 roku.
4. Sakramentu bierzmowania udzielił mu abp Adam Stefan Sapieha 3 maja 1938 roku. Na bierzmowaniu przyszły papież wybrał imię Hubert, na cześć Karola Huberta Rostworowskiego.
5. Rodzina Wojtyłów żyła skromnie. Jedynym źródłem utrzymania była pensja ojca – wojskowego urzędnika. Matka pracowała dorywczo jako szwaczka.
6. Edmund, brat Karola, studiował medycynę w Krakowie i został lekarzem. Wojtyłowie mieli jeszcze jedno dziecko – Olgę, która zmarła po urodzeniu.
7. W dzieciństwie Karola nazywano Lolkiem.
8. Przyjacielem Karola Wojtyły był Jerzy Kluger – chłopiec żydowskiego pochodzenia.
9. Karol Wojtyła był utalentowany i wysportowany. Regularnie grał w piłkę nożną oraz jeździł na nartach. Bardzo ważnym elementem życia Karola były wycieczki krajoznawcze, a także spacery po okolicy Wadowic. W większości wycieczek towarzyszył mu ojciec.
10. Gdy miał 9 lat, zmarła mu matka. Trzy lata później, 5 grudnia 1932 roku, w wieku 26 lat na szkarlatynę zmarł jego brat Edmund.
11. We wrześniu 1930 roku Karol Wojtyła rozpoczął naukę w 8-letnim Państwowym Gimnazjum Męskim im. Marcina Wadowity w Wadowicach.
12. W pierwszej klasie ks. Kazimierz Figlewicz zachęcił go do wstąpienia do kółka ministranckiego, którego stał się prezesem. Katecheta ten miał znaczny wpływ na rozwój duchowy młodego Karola Wojtyły.
13. Podczas nauki w gimnazjum Karol zainteresował się teatrem. Występował w przedstawieniach kółka teatralnego stworzonego przez polonistów z wadowickich gimnazjów.
14. 14 maja 1938 roku ukończył naukę w gimnazjum, otrzymując świadectwo maturalne z oceną celującą, która umożliwiała podjęcie studiów na większości uczelni bez egzaminów wstępnych. Karol Wojtyła wybrał studia polonistyczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Naukę rozpoczął w październiku 1938 roku.
15. W pierwszym roku studiów przeprowadził się wraz z ojcem do rodzinnego domu matki (przy ul. Tynieckiej 10 w Krakowie).
16. Był wierny swej pasji – piłce nożnej (miał pseudonim piłkarski: Martyna), uczęszczał na mecze Cracovii.
17. Od października 1938 roku do lutego 1941 roku studiował polonistykę, uczęszczał na spotkania grupy literackiej, a także tworzył poezję.
18. W lutym 1940 roku poznał Jana Tyranowskiego, który prowadził dla młodzieży męskiej koło wiedzy religijnej. Uczestniczący w nim Wojtyła poznał wówczas pisma św. Jana  od Krzyża.
19. 18 lutego 1941 roku, po długiej chorobie, zmarł ojciec Karola Wojtyły.
20. Grobowiec rodziców i brata znajduje się na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.
21. Wojna odebrała Karolowi Wojtyle możliwość kontynuowania studiów, zaczął więc w 1940 roku pracować w zakładach chemicznych Solvay. Następnie przez rok pracował w kamieniołomie w Zakrzówku, a potem w oczyszczalni wody.
22. Jesienią 1941 roku wraz z przyjaciółmi założył Teatr Rapsodyczny. Rozstanie Karola Wojtyły z teatrem nastąpiło nagle w 1942 roku, gdy postanowił studiować teologię i wstąpił do tajnego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Krakowie.
23. 1 listopada 1946 roku w Kaplicy Pałacu Arcybiskupów Krakowskich kardynał Adam Stefan Sapieha wyświęcił Karola Wojtyłę na księdza.
24. 2 listopada 1946 roku odprawił swoją pierwszą Mszę Świętą. w krypcie św. Leonarda w katedrze na Wawelu.
25. 15 listopada 1946 roku Karol Wojtyła wraz z klerykiem Stanisławem Starowieyskim przez Paryż wyjechał do Rzymu, aby kontynuować studia na Papieskim Międzynarodowym Uniwersytecie Angelicum.
26. W 1948 roku ukończył studia i otrzymał stopień doktora. Jego praca doktorska nosiła tytuł:
„Problem wiary u św. Jana od Krzyża.”
27. W lipcu 1948 roku Karol Wojtyła został skierowany do pracy w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Niegowici, gdzie pełnił zadania wikariusza i katechety.
28. W sierpniu 1949 roku został przeniesiony do parafii św. Floriana w Krakowie.
29. W wolnych chwilach wyprawiał się na wycieczki z młodzieżą. Aby zmylić ówczesną milicję,
zdejmował podczas wypraw sutannę i pozwolił, by nazywano go „wujkiem”.
30. W 1951 roku, po śmierci kardynała Adama Sapiehy, Karol Wojtyła został skierowany na urlop
w celu ukończenia pracy habilitacyjnej. Dnia 12 grudnia 1953 roku jego praca „Ocena możliwości oparcia etyki chrześcijańskiej na założeniach systemu Maksa Schelera” została przyjęta jednogłośnie przez Radę Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, jednak ks. Karol Wojtyła nie uzyskał habilitacji z powodu odmowy Ministerstwa Oświaty.
31. W swoich pismach poddawał etycznej ocenie różne aspekty ludzkiego życia. W 1960 roku opublikował książkę „Miłość i odpowiedzialność”.
32. Karol Wojtyła był wykładowcą w seminariach duchownych oraz na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jego wykłady obejmowały głównie teologię moralną i etykę małżeńską, ale też historię filozofii.
33. 4 lipca 1958 roku Karol Wojtyła został mianowany biskupem tytularnym Ombrii, a także biskupem pomocniczym Krakowa.  
34. Konsekracji biskupiej Karola Wojtyły dokonał 28 września 1958 roku w katedrze na Wawelu metropolita krakowski i lwowski arcybiskup Eugeniusz Baziak.
35. Na okres biskupstwa Karola Wojtyły przypadły także obrady II Soboru Watykańskiego,
w których aktywnie uczestniczył. Już w tym okresie bardzo dużo czasu poświęcał  na podróże zagraniczne w celach ewangelizacyjnych i religijnych.
36. Jako biskup przyjął hasło swej posługi: Totus Tuus (Cały Twój). Dewizę tę kierował do Matki Chrystusa. Wojtyła przyjął koncepcję „niewolnictwa duchowego”, rozumianego jako dobrowolne, całkowite poddanie swego życia wiary i posługi w Kościele duchowemu macierzyństwu Matki Bożej.
37. 13 stycznia 1964, półtora roku po śmierci swego poprzednika, arcybiskupa Eugeniusza Baziaka, Karol Wojtyła został mianowany arcybiskupem metropolitą krakowskim. Ingres odbył się w katedrze wawelskiej w dniu 8 marca 1964 roku.
38. 26 czerwca 1967 roku został nominowany kardynałem.
39. Jako biskup diecezji krakowskiej wizytował parafie, odwiedzał klasztory (w tym zgromadzenie założone przez św. brata Alberta). W 1965 roku otworzył proces beatyfikacyjny siostry Faustyny Kowalskiej, z której „Dzienniczkiem” oraz orędziem Miłosierdzia Bożego zapoznał się wcześniej. Spotykał się z inteligencją krakowską, zwłaszcza ze środowiskiem naukowym i artystycznym. Ponadto jeździł na Podhale i w Tatry.
40. Ogłosił drukiem (pod pseudonimem Andrzej Jawień) dramaty: „Przed sklepem jubilera” i „Promieniowanie ojcostwa”, a także poematy. W 1969 roku wydał książkę pt.„Osoba i czyn”.
41. Pomimo obowiązków duszpasterskich systematycznie prowadził wykłady z zakresu etyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
42. Był, obok prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego, najważniejszą postacią Episkopatu Polski. Wiosną 1976 roku papież Paweł VI zaprosił go do Watykanu, by w dniach 7–13 marca głosił tam rekolekcje wielkopostne.
43. 16 października 1978 roku na zwołanym po śmierci Jana Pawła I konklawe w ósmym głosowaniu kard. Karol Wojtyła został wybrany na papieża i przybrał imię Jana Pawła II. Według szacunków jego kandydaturę poparło 103 kardynałów na 111 głosujących. Wynik wyboru ogłoszono o godzinie 18:44.
44. Inauguracja pontyfikatu miała miejsce w trakcie Mszy Świętej na placu św. Piotra 22 października 1978 roku.
45. Jan Paweł II był pierwszym papieżem z Polski, jak również pierwszym po 455 latach papieżem niebędącym Włochem.
46. Głównym wykładnikiem pontyfikatu Karola Wojtyły były pielgrzymki. Z tego też powodu został on nazwany: „Papieżem – Pielgrzymem”.
47. Swoją pierwszą podróż apostolską odbył w styczniu 1979 roku do Meksyku i kilku państw Ameryki Łacińskiej.
48. Po powrocie do Rzymu w marcu wydał swoją pierwszą encyklikę – „Redemptor hominis”, w której nauczał, że politycy powinni pamiętać o prawach człowieka, wolności religijnej i godności ludzkiej, a także rozszerzył nauki o sprawiedliwość społeczną.
49. W czerwcu 1979 roku udał się w pierwszą pielgrzymkę do Polski, gdzie podczas tej wizyty padły znamienne słowa: „Wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież. Wołam z całej głębi tego Tysiąclecia, wołam w przeddzień Święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”
50. W ramach środowych audiencji generalnych Jan Paweł II rozpoczął pierwszy cykl katechez o sakramencie małżeństwa jako przygotowanie do mającego się odbyć rok później synodu o rodzinie. Katechezy te zostały opublikowane w formie książkowej pt. „Mężczyzną i niewiastą stworzył ich”.

Skip to content