SP51 Lublin

bezpieczeństwo

SP51 Lublin | Bezpieczna szkoła
_____________________________________________________
112 – jednolity ogólnoeuropejski numer alarmowy
997 – policja
999 – pogotowie ratunkowe
998 – straż pożarna
986 – straż miejska
994 – pogotowie wodociągowe
993 – pogotowie ciepłownicze
992 – pogotowie gazowe
991 – pogotowie energetyczne

Skip to content