2020-2021

Tutoring szkolny

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice naszych Uczniów!

Janusz Korczak powiedział: “Pozwólmy dzieciom błądzić i radośnie dążyć do poprawy”.
Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z nową formą pracy z uczniami, jaką chcemy wprowadzić w naszej szkole od nowego roku szkolnego. Tutoring szkolny – bo o nim mowa – to metoda zindywidualizowanej pracy z uczniem. Dzięki niej uczniowie będą mieli szansę rozwijania swoich zdolności i umiejętności, w zgodzie ze swoimi możliwościami, potrzebami i zainteresowaniami.

Czym jest TUTORING szkolny?
– To zapewnienie zindywidualizowanej opieki i wsparcia ze strony nauczyciela – tutora gwarantujących Państwa dziecku poczucie bezpieczeństwa.
– To wsparcie w odkrywaniu i praca nad wykorzystywaniem indywidualnych predyspozycji i mocnych stron budujących trwale poczucie własnej wartości i właściwej samooceny.
– To wspólna droga do umiejętnego radzenie sobie ze słabościami i przeciwdziałanie pojawianiu się poczucia bycia gorszym z czegoś lub w czymś; to świadomość, że Państwa dziecko w szkole ma osobę, która zawsze wtedy, gdy zaistnieje taka potrzeba, poświęci mu uwagę, wysłucha i pomoże znaleźć dobre rozwiązanie trudności czy problemów, a w razie potrzeby porozmawia o tym z Wami.
– To stworzenie możliwości dawania sobie prawa do popełniania błędów i traktowania ich jako sytuacji wspierających rozwój Państwa dziecka.
– To możliwość zbudowania z nauczycielem – tutorem, dzieckiem i rodzicami długotrwałej, opartej na dialogu relacji, w której każda ze stron uczy się nawzajem siebie i od siebie.
– To wzajemne towarzyszenie, obserwowanie i mówienie sobie o tym, co cieszy i daje satysfakcję Waszemu dziecku, Wam jako jego Rodzicom i Nauczycielom – tutorom, ale także o tym, co wymaga poprawy, zmiany i udoskonalenia.
– To systematyczna, świadomie zaplanowana i realizowana praca nad rozwojem Państwa dziecka, które dzięki temu będzie brało coraz większą odpowiedzialność za własny rozwój i przyszłość.

Podczas regularnych spotkań Uczniowie:
– otrzymają uwagę i czas;
– zostaną obdarzeni zaufaniem, co pozwoli im uczyć się budowania dobrych relacji opartych na szacunku;
– otrzymają wsparcie indywidualne dające im poczucie bezpieczeństwa;
– nawiążą indywidualną, opartą na dialogu relację z nauczycielem – tutorem tzn. wspierającym dorosłym;
– zbudują trwałe poczucie własnej wartości i rozwiną mocne strony (praca na pozytywach);
– podejmą pracę nad sobą stawiając sobie konkretne cele, budując hierarchię wartości;
– podejmą wysiłek by cierpliwie korygować swoje niedoskonałości;
– poczują się silniejsi, bardziej świadomi siebie, co w przyszłości umożliwi im branie odpowiedzialności za własny rozwój, naukę, decyzje.

Więcej informacji o tutoringu uzyskają Państwo poniżej:
–  Co to jest tutoring?
Wywiad z Mariuszem Budzyńskim o tutoringu szkolnym
Zachęcamy Państwa również do zapoznania się z wynikami badań Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii na temat kondycji psychicznej nastolatków w edukacji zdalnej.
– Badania FUNDACJI EDUKACJI ZDROWOTNEJ I PSYCHOTERAPII Raport 2021 Etat w Sieci 2.0 Etat w sieci 2.0 – zdrowie psychiczne polskich nastolatków w nauce zdalnej. 

Więcej informacji można uzyskać u szkolnych tutorów: p. Angeliny Sahakyan (nauczyciel jęz. angielskiego), p. Beaty Witkowskiej -Strug (pedagog szkolny) oraz p. Ewy Ziembowicz (nauczyciel bibliotekarz)

 

Skip to content