2020-2021Dyrektor

Organizacja egzaminu ósmoklasisty

Termin egzaminu

25 maja 2021 r.
(wtorek)

26 maja 2021 r.
(środa)

27 maja 2021 r.
(czwartek)

Zakres egzaminu

Język polski

Matematyka

Języki obce
(angielski, hiszpański, niemiecki)

Czas trwania egzaminu

9:00-11:00 (120 min)

9:00-10:40 (100 min)

9:00-10:30 (90 min)

Czas przedłużenia dla uczniów
z dostosowaniem

nie więcej niż o 60 min. nie więcej niż o 50 min. nie więcej niż o 45 min.

Numery sal
dla uczniów
bez dostosowań

 12B, 15B, 108B, 111B, 112B, 115B, 2C, 3C, 4C, 5C, 101C, 102C, 103C, 105C
12B, 15B, 108B, 111B, 112B, 115B, 2C, 3C, 4C, 5C, 101C, 102C, 103C, 105C
12B, 15B, 108B, 111B, 112B, 115B, 2C, 3C, 4C, 5C, 101C, 102C, 103C, 105C, 109C, 02D

Czas trwania egzaminu
dla uczniów
z dostosowaniami
oraz numery sal

9:00-12:00 (180 min.)

Sale: 8B, 11B, 1C, 106C, 107C, 109C, 102D, 103D, 104D, 105D, 02D

9:00-11:30 (150 min.)

Sale: 8B, 11B, 107C, 109C, 103D, 105D

9:00-11:15 (135 min.)

Sale: 8B, 11B, 1C, 106C, 107C, 102D, 103D, 104D, 105D

 

UCZNIOWIE SĄ ZOBOWIĄZANI DO ZAPOZNANIA SIĘ I PRZESTRZEGANIA ZALECEŃ CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ ZAMIESZCZONYCH W „EGZAMIN ÓSMOKLASISTY – WYTYCZNE”:  LINK 1

 

Organizacja przebiegu egzaminu:

Uczniowie klas VIII przychodzą do szkoły o godz. 8.30 w maseczkach, ustawiają się przed wyznaczonymi wejściami zachowując odstępy 1,5 – metrowe. Numery wejść i sal: LINK 2

Na egzamin uczniowie przychodzą w odświętnym stroju  podkreślającym fakt, że piszą egzamin.
Uczniowie podczas egzaminu mają mieć do okazania legitymacje szkolne lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

Przy wejściu do szkoły uczniowie dezynfekują ręce oraz pakują ubranie wierzchnie wraz z rzeczami osobistymi do toreb plastikowych i przekazują je wyznaczonemu pracownikowi szkoły. Nie ma potrzeby zmiany obuwia. W tym dniu prosimy o ograniczenie liczby przynoszonych rzeczy do minimum (trzy długopisy z czarnym, niezmywalnym tuszem, linijka na egzamin z matematyki, ewentualnie woda mineralna w butelce i chusteczki higieniczne). Rysunki na matematyce uczniowie wykonują długopisem.

Uczniowie na salę egzaminacyjną nie mogą wnosić telefonów  komórkowych i innych urządzeń telekomunikacyjnych. Pozostawiają je w domu lub w workach z rzeczami osobistymi przy wejściu do budynku szkoły.

Uczniowie zajmują miejsca w sali zgodnie z wylosowanym przez zespół nadzorujący numerem stolika.

Po wcześniejszym zakończeniu pracy z arkuszem uczeń odkłada zamknięty arkusz na brzeg ławki, podnosi rękę i nie opuszcza sali dopóki nie uzyska zgody od członka zespołu nadzorującego.

W ciągu ostatnich 10 minut przed zakończeniem egzaminu zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej, nawet jeśli ktoś skończył pracę z arkuszem.

 Marek Krukowski

TABLICA ARTYKUŁÓW | Zgłoś poprawkę lub literówkę do artykułu | webmaster⚙sp51.lublin.eu

Skip to content