2016-2017

Święto Szkoły

Dnia 8 czerwca 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie miały miejsce obchody Święta Szkoły, zorganizowane w ramach XXX rocznicy wizyty Jana Pawła II w Lublinie na Czubach. Społeczność szkoły wraz ze zgromadzonymi gośćmi z 27 szkół podstawowych i gimnazjów z Lublina jak i należących do Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, w gronie 880 uczniów wraz z nauczycielami, zgromadziła się w kościele pw. Św. Rodziny w Lublinie.

Uroczystości rozpoczęły się programem artystycznym poświęconym św. Janowi Pawłowi II „ Pamięć o Tobie jest w nas”, przygotowanym przez uczniów i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 51 im Jana Pawła II w Lublinie pod kierunkiem p. Anny Sokal, p. Cezarego Figury, p. Agnieszki Lange, (akompaniował p. J. Grykałowski). Wielu wzruszeń i niezapomnianych przeżyć dostarczyły filmy i relacje z wizyt Ojca Świętego w Lublinie na Czubach, przedstawione w prezentacji multimedialnej przygotowanej przez p. Figurę. Dużo radości sprawiły gościom najmłodsze dzieci – zerówka – w wykonaniu tańca i piosenka dla Ojca Świętego „Kochamy Cię”, przygotowane przez p. Kasię Wróbel i p. Ele Krukowską.

Po koncercie odbyła się uroczysta Msza Święta celebrowana przez Księdza Infułata Profesor dr hab. Stanisława Kowalczyka. Podczas homilii Ks. Infułat nawiązywał do nauczania św. Jana Pawła II, które zostawił przyszłym pokoleniom. Przypominał zgromadzonej młodzieży, mówiąc za Janem Pawłem II, że najważniejszą wartością w życiu każdego człowieka jest jego godności i miłość do Chrystusa. Wskazywał na rozsądne gospodarowanie darem wolności jaką posiada każdy człowiek.

Po Eucharystii odbyło się wręczanie nagród laureatom Archidiecezjalnego Konkursu Wiedzy o Ojcu Świętym „Pielgrzymi Szlak Jana Pawła II”, który odbył się pod patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty p. Teresy Misiuk i Ks. Abp Diecezji Lubelskiej Stanisława Budzika.

Na zakończenie obchodów tegorocznego Święta Szkoły, wszystkich zgromadzonych wiernych, połączyła wspólnie odśpiewana piosenka „Nauczyciel”. Słowa refrenu przypomniały nam o wielkości i świętości naszego Patrona. Pani Dyrektor podziękowała przybyłym gościom za udział w uroczystościach, mówiąc, że tak liczne spotkanie młodych ludzi jest pięknym świadectwem wiary i szacunku dla św. Jana Pawła II. Złożyła też podziękowania Ks. Infułatowi i księżom współkoncelebrującym Mszę Świętą za życzliwą obecność wśród nas i modlitwę w tak znamiennym dla tego dnia miejscu – kościele św. rodziny na Czubach.

Opracowali: p. Agnieszka Lange i p. Cezary Figura

 Patrycja Wysocka

TABLICA ARTYKUŁÓW | Zgłoś poprawkę lub literówkę do artykułu | webmaster⚙sp51.lublin.eu

Skip to content