SP51 Lublin
2022-2023

Próbny egzamin ósmoklasisty – styczeń 2023

W dniach 3-5 stycznia br. odbędzie się próbny egzamin ósmoklasisty,
który przeniesiony został z grudnia.

W związku z tym nastąpi zmiana organizacji zajęć. Uczniowie będą rozpoczynać lekcje:
WTOREK – 3.01.2023 r. o godz. 10.35,

ŚRODA– 4.01.2023 r. o godz. 10.35,
CZWARTEK –  5.01.2023 r. o godz. 9.45.
Zajęcia tego dnia wszyscy uczniowie kończą zgodnie z planem lekcji.

Klasy 1-3 pracują w tych dniach według planu.

Poniżej podajemy najważniejsze informacje dla uczniów klas 8:

  JĘZYK POLSKI
3.01.2023
MATEMATYKA
4.01.2023
JĘZYK OBCY
5.01.2023
Czas trwania egzaminu 120 min. 100 min. 90 min.
Uczniowie, którzy mają dostosowane warunki egzaminu – wydłużony czas. 7:45 – 10:15
(wydłużenie o 30 min.)
7:45 – 10:15
(wydłużenie o 50 min.)
7:45 – 9:40
(wydłużenie o 25 min.)
Uczniowie bez wydłużonego czasu i innych dostosowań. 8:15 – 10:15
8:30 – 10:10
8:00 – 9:30

UWAGA!
Każdego dnia po zakończonym egzaminie uczniowie mają lekcje wg swojego normalnego planu.  

 • Uczniowie klas 8 przychodzą do szkoły, rozbierają się w szatni i udają do sal, w których będą pisali egzamin.
 • Gdyby któryś z uczniów nie wiedział, w jakiej sali pisze, może to sprawdzić na tablicy wiszącej przy pokoju nauczycielskim.
 • Na egzamin uczniowie przychodzą w odświętnym stroju uczniowskim podkreślającym fakt, że piszą egzamin – stosownym do sytuacji.
 • Uczniowie podczas egzaminu mają mieć do okazania legitymacje szkolne.
 • Uczniowie po wejściu do sali egzaminacyjnej zostawiają plecaki, torby pod tablicą i zajmują miejsca przy stolikach zgodnie z wylosowanym przed wejściem numerem stolika.
 • Uczniowie na salę egzaminacyjną nie mogą wnosić telefonów komórkowych, smartwatchy i innych urządzeń telekomunikacyjnych. Jeżeli je posiadają, mają zdeponować je u przewodniczącego komisji przed zajęciem miejsca w sali.
 • Uczniowie powinni posiadać długopis lub pióro piszące kolorem czarnym, a na egzamin z matematyki dodatkowo linijkę. Nie wolno wnosić innych przyborów, w tym także ołówka. Rysunki na matematyce uczniowie wykonują długopisem.
 • Członkowie komisji wpuszczają uczniów do sal egzaminacyjnych ok. 10 min. przed rozpoczęciem egzaminu – patrz tabelka.

EGZAMIN:

 • Na egzaminie będą różne arkusze, tzn. z przestawionymi dystraktorami (odpowiedziami).
 • Po wcześniejszym zakończeniu pracy z arkuszem uczeń odkłada zamknięty arkusz na brzeg ławki, podnosi rękę i nie opuszcza sali dopóki członek zespołu nadzorującego nie sprawdzi poprawności zakodowania (dotyczy uczniów z wydłużonym czasem pisania).
 • Uczniowie pozostają po zakończonym egzaminie w salach, pod opieką nauczycieli – do przerwy (mają prawo zjeść kanapkę, wyjść do toalety).

 oprac. Małgorzata Dziewulska-Tryl

 Anna Wójcik

TABLICA ARTYKUŁÓW | Zgłoś poprawkę lub literówkę do artykułu | webmaster⚙sp51.lublin.eu

Skip to content