2016-2017K 16-17Międzyszkolny

Międzyszkolny Konkurs Poezji Patriotycznej

Zapraszamy uczniów klas II i III lubelskich szkół podstawowych do udziału w Międzyszkolnym Konkursie Poezji Patriotycznej.

Dnia 05.05. 2016 r. (czwartek) o godz.1000 w naszej szkole odbędzie się pierwsza edycja Międzyszkolnego Konkursu Poezji Patriotycznej. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas II i III szkół podstawowych, którzy zostaną wyłonieni w wyniku eliminacji w swoich szkołach.

Szkoła może zgłosić 4 uczestników, z których każdy przygotuje prezentację 1 wiersza o tematyce patriotycznej. Czas występu nie powinien przekraczać 5 minut. Uczestników oceniać będzie jury powołane przez organizatora.

Ocenie będą podlegały:
dobór repertuaru,
opanowanie tekstu i dykcja,
interpretacja utworu,
ekspresja wypowiedzi,
ogólny wyraz artystyczny.

Termin zgłoszeń upływa 18 kwietnia 2016r.
Zgłoszenia należy przesyłać na formularzu , który został rozesłany do szkół wraz z regulaminem konkursu.
Adres organizatora:
Szkoła Podstawowa nr 51 w Lublinie
ul. Bursztynowa 22
20-576 Lublin
tel. 81 527-88-80
e-mail: sekretariat@sp51.lublin.eu

Uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy potwierdzające ich udział w konkursie, a laureaci – dyplomy i nagrody.

Serdecznie zachęcamy do udziału.

Skip to content