2021-2022

Stypendia szkolne

Szanowni Państwo
W szkole istnieje możliwość ubiegania się o stypendium szkolne. Może je otrzymać uczeń, w rodzinie którego dochód na osobę nie przekracza 528 zł netto przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej 1 z poniżej wymienionych okoliczności:
– bezrobocia,
– niepełnosprawności,
– ciężkiej lub długotrwałej choroby,
– wielodzietności,
– braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
– alkoholizmu lub narkomanii,
– rodziny niepełnej,
– zdarzenia losowego (rozumianego jako nagłe, niespodziewane, pojedyncze i niezależne od człowieka zdarzenie wywołane przyczynami zewnętrznymi, których nie można było przewidzieć).
Zainteresowanych Rodziców prosimy o zapoznanie się z instrukcją wypełniania i składania wniosków (w załącznikach).

zał. 1 uchwała z regulaminem

zał. 2 Instrukcja dla Operatorów JO

zał. 3 Wniosek o przyznanie stypendium dla ucznia

zał. 4 Wniosek o przyznanie zasiłku dla ucznia

zał. 5 Instrukcja dla wnioskodawcy dotycząca składania wniosku o przyznanie stypendium

zał. 6 Instrukcja dla wnioskodawcy dotycząca składania wniosku o przyznanie zasiłku

zał. 7 Informacja dotycząca składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego

 

Beata Witkowska-Strug
szkolny pedagog

 Patrycja Wysocka

TABLICA ARTYKUŁÓW | Zgłoś poprawkę lub literówkę do artykułu | webmaster⚙sp51.lublin.eu

Skip to content