2016-2017kl. integracyjne

Podsumowanie projektu Radosna Integracja

Zapraszamy Dyrekcje Szkół, Przedszkoli, Placówek Oświatowych, Pedagogów, Psychologów, Nauczycieli, Specjalistów na międzynarodową konferencję podsumowującą realizację projektu RADOSNA INTEGRACJA dotyczącego wymiany dobrych praktyk związanych z funkcjonowaniem klas integracyjnych, realizowanego w ramach europejskiego programu Erasmus przez Szkołę Podstawową nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie

Termin konferencji: 01.06.2017 godz. 10.30 – 14.00
Miejsce: Sala konferencyjna hotelu „Piano”
ul. Jana Pawła II nr 19 w Lublinie

Program konferencji
10.30 – 10.40 Powitanie gości – Marianna Olszańska dyrektor Szkoły Podstawowej nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie

10.40 – 10.50 Założenia i cele projektu „Radosna Integracja” – Marcin Sokal koordynator projektu oraz Beata Witkowska-Strug asystent koordynatora ds. merytorycznych

10.50 – 11.30 Prezentacja szkół partnerskich uczestniczących w projekcie:
* Södertörns Friskola, Huddinge, Szwecja – Gun Lindqvist, dyrektor szkoły
* Harberton Special School, Belfast, Zjednoczone Królestwo W. Brytanii i Irlandii Północnej – Martin McGlade, dyrektor szkoły
* Parkview Special School, Lisburn, Zjednoczone Królestwo W. Brytanii i Irlandii Północnej – James Curran, dyrektor szkoły
* SP 51 im. Jana Pawła II w Lublinie – Marianna Olszańska, dyrektor szkoły

11.30 – 12.10 Prezentacja rezultatów intelektualnych projektu:

* Standardy organizacji opieki i edukacji uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w Szkole Podstawowej nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie – Beata Witkowska-Strug, asystent koordynatora ds. merytorycznych SP 51
* Katalog metod dydaktycznych i form pracy oraz pomocy naukowych do zastosowania w procesie edukacji uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – Marcin Sokal, koordynator projektu SP 51
* Przedstawienie wyników badania postaw nauczycieli wobec dzieci niepełnosprawnych w różnych krajach na przykładzie szkół w Polsce, Szwecji i Irlandii Północnej – Beata Witkowska-Strug, asystent koordynatora ds. merytorycznych SP 51
* Edukacja uczniów ze specjalnymi potrzebami z europejską wartością dodaną – doświadczenia szkół z Polski, Szwecji i Irlandii Północnej – Rolf Nilsson koordynator projektu ze szkoły partnerskiej Södertörns Friskola (Szwecja)

12.10 – 12.30 Przerwa kawowa
12.30 – 13.10 Prezentacja dobrych praktyk, którymi ubogaciły się nawzajem szkoły partnerskie

* Södertörns Friskola, Huddinge, Szwecja – Rolf Nilsson, koordynator projektu
* Harberton Special School, Belfast, Zjednoczone Królestwo W. Brytanii i Irlandii Północnej – Pauline Gough, koordynator projektu
* Parkview Special School, Lisburn, Zjednoczone Królestwo W. Brytanii i Irlandii Północnej – Gillian Pierce, koordynator projektu
SP 51 im. Jana Pawła II – Marcin Sokal, koordynator projektu

13.10 – 13.30 Wystąpienia zaproszonych gości
13.30 – 14.00 Dyskusja plenarna na temat „Gotowość do integracji w środowisku szkolnym ze strony uczniów, rodziców, nauczycieli, dyrekcji”
14.00 Przyjęcie obiadowe

Serdecznie zachęcamy Państwa do udziału w konferencji.
Każdy z uczestników otrzyma certyfikat potwierdzający uczestnictwo w konferencji.

Koordynatorzy projektu

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 51
im. Jana Pawła II w Lublinie

 Patrycja Wysocka

TABLICA ARTYKUŁÓW | Zgłoś poprawkę lub literówkę do artykułu | webmaster⚙sp51.lublin.eu

Skip to content