2016-2017RR|Sprawozdania

Notatka z zebrania Prezydium RR

W dniu 08.11.2016 r. odbyło się zebranie Prezydium Rady Rodziców. Poruszono m.in. problem finansowania nagród w konkursach szkolnych, tegorocznego budżetu RR.

Ogłoszono drugą edycję akcji dot. wpłat na RR – „20% zwrotu”. Szczegóły akcji i terminy zostały podane w protokole (załącznik).
RR podjęła również decyzję o rozpoczęciu debaty z udziałem Rodziców, na jakie cele mają zostać przeznaczone środki pozyskane ze składek na RR w bieżącym roku szkolnym.

Wszelkie ustalenia i poruszone na zebraniu problemy zostały przedstawione w dołączonym protokole.

Prezydium Rady Rodziców

Rada Rodziców

TABLICA ARTYKUŁÓW | Zgłoś poprawkę lub literówkę do artykułu | webmaster⚙sp51.lublin.eu

Skip to content